Patriko Hotel

Palios Agios Athanasios, Kaimaktsalan

Phone: 2381031018

Phone: 2381031018

Fax: 2381031018

Email: info@patriko.gr

www.patriko.gr